Mã Màu Gỗ The One

Bảng mã màu gỗ Melamine tiêu chuẩn của Nội Thất The One dành cho các sản phẩm như bàn làm việc, bàn lãnh đạo, bàn nhân viên, bàn họp…

ma-mau-go-01-3

ma-mau-go-02-1
Bảng mã màu gỗ The One

ma-mau-go-03-1

ma-mau-go-04-1

 

ma-mau-go-06-1

ma-mau-go-07-1

ma-mau-go-08-1