Mã Màu Da – PVC

Bảng mẫu màu PVC và Da tiêu chuẩn của Nội thất The One dành cho các sản phẩm ghế văn phòng, ghế gấp, ghế chân quỳ…

 

ma-mau-da-01

 

ma-mau-da-02

ma-mau-da-03

ma-mau-da-04

ma-mau-da-05